Producció d'energia elèctrica

Energies renovables

Farré Energia S.L. és una empresa constituïda l’any 2007, amb seu a Tornabous (Lleida), dedicada a la producció d’energia elèctrica, dins de l’àmbit de les energies renovables, a través de les seves instal·lacions de panells fotovoltaics.

Així mateix, Farré Energia S.L. és una empresa familiar, la principal activitat de la qual, actualment, se centra en l’assessorament sobre producció i el subministrament de productes per a les explotacions, especialment enfocats cap al món de l’avicultura, recolzats en una ámplia experiència familiar i amb un vast coneixement del sector.