icon

Sobre Farré-Energia

Farré Energia S.L. és una Empresa de constituïda l'any 2007, amb seu a Tornabous (Lleida), dedicada a la producció d'energia elèctrica, dins l'àmbit de les energies renovables, a través de les seves instal·lacions de panells fotovoltaics.

Així mateix, Farre Energia S.L. és una empresa familiar, l'activitat principal de la qual, actualment, es centra en l'assessorament sobre producció i el subministrament de productes per a les explotacions, especialment enfocats cap al món de la avicultura , recolzats en una àmplia experiència familiar i amb un vast coneixement del sector.


Producción Avícola